Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.


povodi 23.12.2007 18:17 povodi 07.01.2008 09:53 aktuální
Řádek 1: Řádek 1:
====== Povodí ====== ====== Povodí ======
 +
===== Definice ===== ===== Definice =====
Řádek 8: Řádek 9:
-Stránky se __detailněji__ zabývají pouze povodím [[povodí Odry|Odry]] a povodím [[povodí horní Moravy|horní Moravy]].+Stránky se __detailněji__ zabývají průběhem povodní na těchto dvou povodích (tj. územích): 
 +  * [[povodí Odry|Odry]]  
 +  * [[povodí horní Moravy|horní Moravy]]
povodi.1198430243.txt.gz · Poslední úprava: 07.01.2008 09:52 (external edit)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0