Toto je starší verze dokumentu!
—-


Povodí

Definice

Povodí je území, z něhož odtéká voda ze srážek a ze stálé sněhové pokrývky povrchovou i podzemní cestou do řeky.

Povodí je prostorově vymezené rozvodnicí, či rozvodní čárou.

Stránky se detailněji zabývají pouze povodím Odry a povodím horní Moravy.

Přehled českých povodípovodi.1198430243.txt.gz · Poslední úprava: 07.01.2008 09:52 (external edit)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0