Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.


fotografie-odkazy-na-povodne-97 14.12.2009 17:55 fotografie-odkazy-na-povodne-97 08.10.2010 13:28 aktuální
Řádek 5: Řádek 5:
nějaká adresa bude chybět, neváhejte a přidejte ji této stránky {{actionlink>login|sami}} nějaká adresa bude chybět, neváhejte a přidejte ji této stránky {{actionlink>login|sami}}
nebo mi [[bartos@cbox.cz|napište]] a já ji doplním. nebo mi [[bartos@cbox.cz|napište]] a já ji doplním.
 +
Řádek 66: Řádek 67:
Olomouc [[http://www.olomouc.com/povodne]] Olomouc [[http://www.olomouc.com/povodne]]
-  *   Olomoucké povodně - fotografie [[http://www.olomouc.com/povodne/obrazy.html]] +  * Olomoucké povodně - fotografie [[http://www.olomouc.com/povodne/obrazy.html]]
  * Olomoucké povodně - fotografie 2 [[http://www.gedip.cz/zaplavy/olomouc.htm]]   * Olomoucké povodně - fotografie 2 [[http://www.gedip.cz/zaplavy/olomouc.htm]]
  * Olomouc - povodňový zpravodaj [[http://www.meopta.cz/caritas/]]   * Olomouc - povodňový zpravodaj [[http://www.meopta.cz/caritas/]]
Řádek 72: Řádek 73:
Opava [[http://www.povodnefoto.cz/index.php?zarazeni=f]] Opava [[http://www.povodnefoto.cz/index.php?zarazeni=f]]
 +  * Opava - fotogalerie [[http://www.staraopava.cz/1997/]]
Ostrava [[http://www.mujweb.cz/www/mirek.sk/zaplavy]] Ostrava [[http://www.mujweb.cz/www/mirek.sk/zaplavy]]
Řádek 120: Řádek 122:
Zlín [[http://www.povodnefoto.cz/index.php?zarazeni=j]] Zlín [[http://www.povodnefoto.cz/index.php?zarazeni=j]]
 +
 +
 +
Řádek 155: Řádek 160:
Jana Kokešová (2007): Komplexní hydrometeorologická analýza největších povodní na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20.století [[http://is.muni.cz/th/67692/prif_m/]] Jana Kokešová (2007): Komplexní hydrometeorologická analýza největších povodní na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20.století [[http://is.muni.cz/th/67692/prif_m/]]
 +
 +Jiří Sklenář (2007): Povodně na území České republiky a povodňová měření [[http://spizem.sweb.cz/cislo17.htm]]
Ochrana před povodněmi v povodí horní Opavy [[http://www.mze.cz/Index.aspx?ids=619&ch=79&typ=1&val=27204]] Ochrana před povodněmi v povodí horní Opavy [[http://www.mze.cz/Index.aspx?ids=619&ch=79&typ=1&val=27204]]
Řádek 270: Řádek 277:
Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) [[http://www.dibavod.cz]] Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) [[http://www.dibavod.cz]]
 +
 +Stavy a průtoky na řekách Slovenska [[http://www.povodia.sk]]
 +
 +Stavy a průtoky na vodních tocích (povodí Odry) [[http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm]]
 +
 +Definice pojmů "povodeň" a "záplava" podle firmy Triglav pojišťovna, a. s. [[http://www.triglav.cz/art/191-povoden-nebo-zaplava/]]
fotografie-odkazy-na-povodne-97.1260809706.txt.gz · Poslední úprava: 14.12.2009 17:55 autor: martmar
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0