Povodně v roce 1997

Voda byla vždy činitelem, který zasahoval do života více, než kterýkoliv jiný. Není to jen proto, že člověk potřebuje denně průměrně tři litry vody, a bez vody umírá on a ostatní živé bytosti po několika dnech. Voda je i živlem, který může způsobit při povodních smrt desetitisíců lidí, a při jejím nedostatku se mohou dříve úrodné kraje proměnit v poušť. Povodně v červenci 1997, které zasáhly 1/3 našeho území, zavinily smrt 49 lidí. Postiženo bylo 536 obcí, 29 000 domů bylo zatopeno nebo strhnuto.

Na webu najdete:

Oblasti zasažené povodní

Podle oblasti zasažení se web dále dělí na:

  • obecné informace o povodni v roce 1997 (vývoj situace, povodňový slovník, fotografie, atd.)
  • Povodí Odry (detaily průběhu povodně, role přehradních nádrží a dále spousta tabulek a grafů týkajících se velké vody a počasí)
  • Povodí horní Moravy (stručný průběh povodně a dále spousta tabulek a grafů)
  • informace o povodních v dalších letech (1927, 1940, 1954, 1965, 1998 … 2002, 2007, 2009, 2010)


uvod.txt · Poslední úprava: 20.05.2010 07:44 autor: martmar
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0